beveiliging.pagina.nl, alles over de beveiliging


Beveiligen is meer dan je ogen de kost geven


Klik hier voor het mooiste stadion van Nederland.

Klik hier voor een website over verkeerstekens

                   

Welkom bij mijn website over de beveiligingsbeambte.

en aanverwante wetsartikelen


Vuurwerk.

Wat is legaal en wat is illegaal vuurwerk?

Het Vuurwerkbesluit vereist dat vuurwerk dat je in de winkel kunt kopen is voorzien van: 
 -de aanduiding 'Geschikt voor particulier gebruik' ; 
 -een vermelding of afbeelding van de soort van het vuurwerk waaruit duidelijk blijkt wat de te verwachten effecten tijdens het functioneren zijn;
 -de naam, de handelsnaam of het handelsmerk en de naam en het adres van de fabrikant en de in Nederland gevestigde importeur of handelaar;
 -het door de fabrikant bij de vervaardiging toegekende artikelnummer dat dient ter identificatie van het vuurwerk en het productiejaar van het vuurwerk;
 -een gebruiksaanwijzing met zodanige aanwijzingen en waarschuwingen dat bij het dienovereenkomstig handelen geen letsel of schade bij de gebruiker en omstanders kan ontstaan. 
 
Deze gegevens dienen begrijpelijk en duidelijk leesbaar in de Nederlandse taal te zijn gesteld.
Als je vuurwerk in je bezit hebt dat niet aan deze eisen voldoet ben je strafbaar. 

Mag je vuurwerk in het buitenland kopen? 
 
Het Vuurwerkbesluit verbiedt onder andere het invoeren van vuurwerk dat niet voldoet aan de door de Nederlandse wet gestelde eisen. 
Buiten de periode van 29-31* december mag vuurwerk niet verkocht worden. In deze periode mag je ook geen vuurwerk op een voor het publiek toegankelijke plaats aanwezig hebben.
Je mag in deze periode dus niet met vuurwerk over straat lopen. Ook auto's vallen onder de definitie van een voor het publiek toegankelijke plaats.
In de verkoopperiode mogen particulieren max. 10 kg consumentenvuurwerk op een voor het publiek toegankelijke plaats voorhanden hebben (art. 1.2.4 Vwb). 
 
Het kopen van vuurwerk in het buitenland is dus alleen toegestaan als het gaat om consumentenvuuwerk:
 -dat aan de eisen voldoet (moet dus bijv. ook voorzien zijn van Nederlandse handleiding en opschrift "Geschikt voor particulier gebruik");
 -en niet meer dan 10 kg ;
 -dat in de Nederlandse verkoopperiode over de grens wordt gebracht.


*op zondag mag geen vuurwerk worden verkocht. Als één van de dagen 29-31 december op een zondag valt, dan vervalt die datum als verkoopdag en wordt 28 december toegevoegd. Uitgangspunt is dus dat er altijd 3 verkoopdagen zijn. terug naar boven