beveiliging.pagina.nl, alles over de beveiliging


Beveiligen is meer dan je ogen de kost geven


Klik hier voor het mooiste stadion van Nederland.

Klik hier voor een website over verkeerstekens

                   

Welkom bij mijn website over de beveiligingsbeambte.

en aanverwante wetsartikelen


Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

- Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar
- De Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden
- Veel gebruikte afkortingen door de Opsporingsambtenaar
- Alles over de BOA in het algemeen (douane)


Artikel 2 Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.
De buitengewoon opsporingsambtenaar die beschikt over: 
a. een titel van opsporingsbevoegdheid,
b. de bekwaamheid en betrouwbaarheid voor het uitoefenen van opsporingsbevoegdheden, en
c. een akte van beŽdiging, is bevoegd op het grondgebied, vermeld in die akte, de opsporingsbevoegdheden uit te oefenen ter zake van de feiten die in die akte zijn vermeld en daarvan ambtsedig proces-verbaal op te maken als bedoeld in artikel 152 Wetboek van Strafvordering.

Artikel 152 WvSv
De ambtenaren, bedoeld in de artikelen 141 en 142, maken ten spoedigste proces-verbaal op van het door hen opgespoorde strafbare feit of van hetgeen door hen tot opsporing is verricht of bevonden. 

      Andere personen die de BOA-status hebben zijn o.a.
  

∑ Jachtopzieners
∑ Brugwachters
∑ Scheepvaartmeesters
∑ Parkeercontroleurs
∑ Conducteurs
∑ Sociale Rechercheurs
∑ Boswachters
∑ Milieu-ambtenaren
∑ AID-ambtenaren
∑ Medewerkers van de Arbeidinspectie
∑ FIOD
∑ ECD
∑ Marktmeesters
   

terug naar boven