beveiliging.pagina.nl, alles over de beveiliging


Beveiligen is meer dan je ogen de kost geven


Klik hier voor het mooiste stadion van Nederland.

Klik hier voor een website over verkeerstekens

                   

Welkom bij mijn website over de beveiligingsbeambte.

en aanverwante wetsartikelen


Beveiligingswerkzaamheden
De verschillende disciplines

| Beveiliger-receptionist | Objectbeveiliger | Mobielsurveillant | Winkelsurveillant |
| Havenbeveiliger | Geld- en waardetransporteur | Horecaportier | Evenementenbeveiliger |
| Honden-Geleider | Bedrijfsbeveiliger | Asielzoekers Centrum | Alarmcentralist |

- Om te werken in de beveiliging en recherche is het dragen van een legitimatiebewijs verplicht:
- Grijs legitimatiebewijs: 
bestemd voor een persoon die beveiligingswerkzaamheden verricht en voldoet aan de eisen in artikel 5 Rpbr,
- Blauw legitimatiebewijs: 
bestemd voor een persoon die de op het legitimatiebewijs omschreven beveiligingswerkzaamheden mag verrichten voor een organisatie met een beperkte vergunning, 
- Geel legitimatiebewijs: 
voor een persoon die particuliere recherche werkzaamheden uitvoert en voldoet aan de eisen van artikel 10 Rpbr, Legitimatiebewijs voor buitengewoon opsporingsambtenaren, zoals vastgesteld door de minister op grond van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar die behoort tot een particuliere beveiligingsorganisatie, dan wel een onderdeel daarvan, die door de minister is aangewezen als een categorie of eenheid als bedoeld in artikel 142 WbSv.
Om een legitimatiebewijs te verkrijgen dient voldaan te zijn aan een vakbekwaamheidsverklaring via ECABO en een screening door de politie op betrouwbaarheidseisen. 

Grofweg zijn er vijf overeenkomsten tussen beveiligers:

Ze zijn minimaal in het bezit van het diploma Beveiliger of zijn hiervoor in opleiding (vóór augustus 2002 kon dit ook Algemeen Beveiligingsmedewerker of het basisdiploma beveiligingsbeambte zijn). Het diploma Beveiliger is dé verplichte opleiding voor beveiligers op MBO-niveau 2. 
Ze zijn minimaal 17 jaar oud. 
Ze zijn voor indiensttreding gescreend door ECABO (voor wat betreft de vakbekwaamheidseisen) en door politie en Justitie (voor wat betreft de betrouwbaarheidseisen) en voeren daarom een legitimatiebewijs. 
Ze hebben allemaal een baan die te maken heeft met veiligheid en beveiliging. 
Ze zijn in dienst bij een bedrijf met een door Justitie goedgekeurd ND-, BD-, PAC- of PGW-nummer en vallen onder de CAO Particuliere Beveiliging.
De verschillende functies onderscheiden zich door hun eigen karakter. Een mobiel surveillant bijvoorbeeld, rijdt met de auto controlerondes, opent en sluit bedrijfspanden en rukt uit bij alarmen. Terwijl een winkelsurveillant preventieve rondes loopt, uitrukt bij onraad in winkels en aanhoudingen kan verrichten. Daarnaast ontstaan met regelmaat nieuwe functies zoals de beveiliging van asielzoekerscentra en bolletjesslikkers, vaak als reacties op de veranderende vraag vanuit de opdrachtgevers of de maatschappelijke samenleving. Dit maakt dat de beveiligingsbranche voortdurend in beweging blijft.

terug naar boven

Beveiliger / receptionist(e)
De balie of receptie is het visitekaartje van een bedrijf, en een punt waar veel bedrijfsprocessen aanvangen. Daarnaast is het ook een belangrijke schakel in de interne veiligheid van het bedrijf. De werkzaamheden zijn o.a het ontvangen van gasten, het controleren van leveranciers en de goederen, bezoekerspasjes maken, controle houden onder personeel en bezoekers, camera-toezicht houden, en vaak ben je ook nog telefonist(e).
Je bent dan ook een belangrijke schakel tussen het bedrijf, en de bezoekers en leveranciers.

terug naar boven

Objectbeveiliger
Deze draagt zorg voor de veiligheid en beheerst de toegang op een vaste post vanuit een loge of receptie en door rondes te lopen. Dit kan zijn op een kantoor, bedrijf of terrein. Je werkt met diverse communicatiemiddelen, handboeken, bedrijfsinstructies en checklisten. Afhankelijk van je wensen kun je in teamverband of alleen werken, in reguliere dagdienst of in ploegendienst.

terug naar boven

Mobiel Surveillant
Deze persoon controleert huizen, fabrieken, winkels en terreinen in een bepaalde regio door periodieke controle van buiten- en binnenzijde en is ter plaatse bij een alarmmelding. In toenemende mate worden ook controlerende en klantgerichte diensten toegevoegd zoals personeelscontrole, paniekalarm van zorgbehoevenden en assistentie bij openen en sluiten van overvalsgevoelige objecten. De mobiel surveillant werkt uit de auto, alleen en vooral in de avond en nacht. Je kan je ook specialiseren naar alarmopvolger.

Een mobielsurveillant kan ook alarmopvolgingswerk doen wat bestaat uit het opvolgen van een alarm bij een bedrijf buiten openingsuren. Ter plaatse dient hij dan te controleren wat het alarm heeft veroorzaakt en hierover rapport uitbrengen. Het kan dan gaan om een inbraak of vernieling, of gewoon personeel dat vergeten is om het alarm uit te schakelen. In geval van braakschade en/of inbraak onderneemt u actie wat bestaat uit o.a. het waarschuwen van een opgegeven waarschuwingsadres en/of  politie, brandweer, glaszetters etc.

Ook het z.g. collectief rijden in o.a woonwijken en bedrijfsterreinen zijn werkzaamheden die bij een mobielsurveillant kan horen, men rijdt dan in een bepaalde wijk of bedrijfsterrein en houdt op die manier constant toezicht.

terug naar boven

Winkel Surveillant
De winkelsurveillant loopt controlerondes in winkelcentra of door winkels waarbij hij alert is op winkeldiefstal en ordeverstoringen. De meesten hebben een vast object in een team van mensen waarbij met portofoons onderling contact wordt gehouden. Toegevoegde taken zijn o.a. receptiewerk, het lopen van openings- en sluitingsrondes, en camerabewaking. Daarnaast ben je gastheer/gastvrouw en vraagbaak voor de klanten.

terug naar boven

Havenbeveiliger
Een havenbeveiliger is een beveiligingsbeambte die het certificaat 'Havenbeveiliger' in zijn bezit heeft. Dit is vereist voor alle beveiligingsbeamten die werken op een lokatie waar de ISPS code van toepassing is.
ISPS: International Ship and Port Facility Security Code.
De werkzaamheden van de havenbeveiliger bestaan uit o.a.:
Toegangscontrole, en de controle van identiteitsdocumenten en/of pasjes van diegenen die toegang willen hebben tot de havenfaciliteit, incl. de voertuigen.
Het houden van toezicht op de havenfaciliteit, het maken van controlerondes op het terrein, wat kan bestaan uit het controleren van de toegangen en de wegen die daartoe leiden, de omrastering nalopen op defecten en/of vernielingen.
Het inspecteren van personen, persoonlijke bezittingen, voertuigen en hun inhoud.
Het inventariseren van niet regulier in gebruik zijnde toegangspunten welke permanent dicht en afgesloten dienen te zijn.

terug naar boven

Geld- en waardetransporteur
Deze vervoert met een gepantserd voertuig op veilige wijze geld en waarden voor klanten en werkt met een collega samen: de één bestuurt de auto, de bijrijder vervoert de waarden van klant naar voertuig soms met een beveiligde koffer ("plofkoffer") en een veiligheidsenvelop en houdt de administratie bij. De opdrachtgevers zijn voornamelijk winkels en banken maar soms ook parkeermeters. Voor het werk moet je stressbestendig zijn, je moet met communicatieapparatuur kunnen omgaan en vaak is een (groot) rijbewijs nodig. Je werkt vooral overdag.

terug naar boven

Horecaportier
Het vak van horecaportier professionaliseert in een razend tempo. Sinds 1999 vallen de horecaportiers onder de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. Dit betekent dat ieder horecabedrijf dat met portiers werkt, voortaan gediplomeerde portiers in dienst moet hebben. Een positieve ontwikkeling die het imago van de portier en de bedrijfstak horeca absoluut ten goede zal komen.
Ook de wereld van de gastvrijheid krijgt steeds meer te maken met agressie, geweld, drank-en drugsmisbruik. Gelukkig zijn deze problemen beheersbaar zonder dat de deuren van de horecabedrijven gesloten hoeven te worden. De horeca¬portier vervult bij het beveiligen van zijn bedrijf een belangrijke rol. Het gaat daarbij zowel om de veiligheid van de gasten als die van de medewerkers -zijn collega’s.
U heeft inzicht in wat goede en veilige arbeidsomstandigheden zijn en wat de werkgever moet doen om dit te bewerkstelligen. U weet wat de effecten van alcohol en drugsmisbruik zijn en weet hoe u het misbruik kunt herkennen. U kunt op een effectieve manier omgaan met het risicogedrag van gasten. U weet wat een strafbaar feit is, wanneer iemand een verdachte is en wanneer en door wie iemand aangehouden mag worden. U kunt verboden wapens herkennen. U weet welke taken u als horecaportier heeft met betrekking tot veiligheidspreventie. 

terug naar boven

Evenementenbeveiliger
Bij evenementen komen veel mensen bij elkaar, het is daarom absoluut noodzakelijk dat alles in zeer goede banen wordt geleid. Vanaf  het moment dat een evenement begint tot het einde moet er een prettige en veilige sfeer hangen.
Het beveiligen van evenementen bestaat uit o.a. 
- toezicht/controle/visiteren van bezoekers bij de entree van een evenement 
- persoonsbeveiliging van artiesten
- podiumbeveiliging 
- toezicht op het ordelijke verloop van een evenement 

terug naar boven

Hondengeleider
Als hondengeleider ben je vaak ter ondersteunig aanwezig bij evenementen, maakt controlerondes op bouwterreinen, havenfaciliteiten, of als combinatie o.a. in de mobielesurveillance. Behalve het diploma beveiliger 2 of abm dien je ook een certificaat te hebben van de KNPV of de NBvD als hondengeleider, dit is een man/hond verklaring waar uit blijkt dat de hond en jij een geschikte combinatie vormen.
De hond wordt geschikt geacht voor de beveiliging indien hij het certificaat PH1 of Object van de KNPV heeft of het certificaat Beveiligingshond van de NBvD. 

terug naar boven

Bedrijfsbeveiliger
De bedrijfsbeveiligingsdienst verricht haar werkzaamheden in een eigen bedrijf, waarbij het beveiligen zich richt op zowel de eigen werknemers als op bezoekers. Dit ‘eigen bedrijf’ is dan meestal een grotere onderneming met meerdere werknemers. In plaats van het inhuren van een beveiligingsorganisatie regelt men de beveiliging zelf en zal men daarvoor dan ook een dienovereenkomstige vergunning dienen aan te vragen. Een bedrijfsbeveiligingsdienst mag géén werkzaamheden voor derden verrichten. 

terug naar boven

Asielzoekers Centrum

 

terug naar boven

Alarmcentralist
De centralist neemt in de alarmcentrale of meldkamer alarmmeldingen in ontvangst, handelt deze af met de klantgegevens, beantwoord vragen van klanten en mobiel surveillanten en stuurt surveillanten aan bij alarmopvolging. Je kan hier in onregelmatige tijden werken, in het algemeen in teamverband. Overdracht en samenwerking is belangrijk evenals goede communicatieve vaardigheden en oplossingsgerichtheid. Ook wordt steeds meer gevraagd te werken met webcams en overige camera’s op afstand.

terug naar boven