beveiliging.pagina.nl, alles over de beveiliging


Beveiligen is meer dan je ogen de kost geven


Klik hier voor het mooiste stadion van Nederland.

Klik hier voor een website over verkeerstekens

                   

Welkom bij mijn website over de beveiligingsbeambte.

en aanverwante wetsartikelen


Wetboek van Strafrecht.

Artikel 1
1.
Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.
2.
Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit begaan is, worden de voor de verdachte gunstigste bepalingen toegepast.

Hieronder een aantal artikelen uit het Wetboek van Strafrecht, die te maken kunnen hebben met beveiligingswerkzaamheden in de breedste zin van het woord.
Kijk bij Praktijkvoorbeelden voor de meest gangbare artikelen in de praktijk.


art.36c-36d ontrekking uit het verkeer
art.39-43 uitsluiting van strafbaarheid
art 45-46b poging tot misdrijf
art.47-54a plegen, medeplichtigheid
art.55-63 samenloop strafbare feiten
art.78-91 voorkomende uitdrukkingen
art.131-133 opruiing
art.138 huisvredebreuk
art.138a-138b computervredebreuk
art.139 lokaalvredebreuk
art.139a-139g afluisteren/foto's
art.140-140a criminele organisatie
art.141 openlijk geweld in vereniging
art.142 onnodig geluid/signaal
art.147-147a godslastering
art.148-151 begraaf/grafschenning
art.152-156 tweegevecht
art.157-159 brandstichting
art.161bis elektriciteit
art.164-165 spoorweg/rails

art.170-171 vernieling gebouwen
art.179-185a verzet tegen politie
art.188 valse aangifte
art.197-197d illegalen en arbeid
art.201 post/brievenbus
art.225-227b valsheid in geschrifte
art.230 vals getuigschrift
art.232 valse pas
art.239-240b schending eerbaarheid
art.242-251 verkrachting/minderjarig
art.253 kinderarbeid
art.255-260 verlating/hulpbehoevenden
art.261-271 belediging/laster/smaad
art.272-273 ambtsgeheim
art.282-284 vrijheidsberoving
art.285-286 bedreiging met geweld
art.287-295 misdrijf tegen het leven
art.300-306 mishandeling

art.307-309 dood of letsel door schuld
art.310 diefstal en stroperij
art.311-309 diefstal in vereniging
art.312 diefstal met geweld
art.313-316 diefstal overig
art.317-320 afpersing en afdrijging
art.321-325 verduistering
art.326 bedrog
art.350 vernieling of beschadiging
art.350a-354 vernieling overig
art.416 heling of begunstiging
art.417-420 heling overig
art.424 straatschenderij
art.425 ophitsen dieren
art.426 en 453 openbare dronkenschap
art.431 rumoer en burengerucht
art.432-433 bedelarij of landloperij
art.461 verboden toegang

terug naar boven