beveiliging.pagina.nl, alles over de beveiliging


Beveiligen is meer dan je ogen de kost geven


Klik hier voor het mooiste stadion van Nederland.

Klik hier voor een website over verkeerstekens

                   

Welkom bij mijn website over de beveiligingsbeambte.

en aanverwante wetsartikelen


Wet Wapens en Munitie.

Algemene bepalingen WWM
Wapens Categorie 1 | Wapens Categorie 2 | Wapens Categorie 3 | Wapens Categorie 4
| Munitie Categorie 2 en 3 |


De Wet Wapens en Munitie is op 5 Juli 1997 in werking getreden. Met de term Wapenwetgeving wordt bedoeld het geheel aan regels in Nederland.
Deze wetgeving bestaat uit:
 - de Wet Wapens en Munitie
 - de Regeling Wapens en Munitie
 - de Circulaire Wapens en Munitie
 - de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen

De bepalingen betreffende wapens zijn ook van toepassing op onderdelen en hulpstukken die speciefiek bestemd zijn voor die wapens.
De bepalingen van munitie zijn eveneens van toepassing op onderdelen van die munitie, voor zover geschikt om munitie ervan te maken.

Uitzonderingen in deze wetgeving zijn gemaakt voor:
 - de krijgsmacht geregeld door de minister van Defensie
 - de Politie geregeld door de Minister van Justitie en Minister van Binnenlandse zaken
 - overige openbare diensten en buitengewone opsporingsambtenaren

Door de Minister kan verder vrijstelling of ontheffing worden verleend aan bepaalde groepen wapens.
a. Wapens die niet voor gebruik als zodanig geschikt te maken zijn.
b. Wapens die het karakter dragen van oudheden.
c. Andere wapens, voor zover deze bestemd zijn voor dan wel deel uitmaken van een verzameling of een wandversiering
d. Munitie, voor zover deze bestemd zijn voor dan wel deel uitmaken van een verzameling
e. Toestellen en voorwerpen voor beroepsdoeleinden
f. Monster-, demonstratie-, testmateriaal en rekwisieten
g. Noodsignaalmiddelen en de daarvoor bestemde munitie
   

terug naar boven