Afkortingen BOA

A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| | X| | Y| | Z

Algemene / veel voorkomende afkortingen
oh = onherroepelijk vonnis 
noh = niet-onherroepelijk vonnis 
betip = betekenis in persoon (niet te verwarren met uitreiken dagvaarding) 
oav = opsporen aanhouden voorgeleiden 
oao = opsporen aanhouden overbrengen 
oat = opsporen aanhouden teruggeleiden 
onopv = onopvallend gegevens verzamelen 
MB = mulder met buiten gebruikstelling voertuig als dwangmiddel 
MG = mulder met gijzeling als dwangmiddel 
MBG = mulder met buiten gebuikstelling vtg en gijzeling persoon als dwangmiddel: 
VVS = vervangende straf 
ongew = ongewenst verklaarde vreemdeling ex art 67 Vreemdelingenwet 
OVR = ongewenst vreemdeling 
VMWN = Geen visum zonder machtiging visadienst nederland 
ovp = opsporen verblijfplaats 
aand = aandachtsvestiging 
im = internationaal misdadiger 
pasp = paspoortaangelegenheid biza


A
AAB = aangever/benadeelde 
AAN = aangever 
AC = Alarmcentrale 
AC = Aanmeldcentrum (asielzoekers) 
ACP = Algemene Christelijke Politiebond 
AE = Aanhoudingseenheid 
AFUP = Aanvullende Flexibele Uittredingsregeling Politie 
AGS = Adviseur Gevaarlijke Stoffen 
AICP = Afdeling informatie- en communicatiecentrum 
AID = Algemene inspectiedienst 
ALP = Afdeling lokale projecten 
ALVS = Automatische voertuiglocatie systeem 
AMK = Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
AMVB = Algemene maatregel van bestuur 
ANWB = Algemene Nederlansche Wielrijdersbond 
ANPV = Algemene Nederlandse Politie Vereniging 
AO = Algemene Ondersteuning 
AOA = Algemeen Opsporingsambtenaar 
AOT = Arrestant onder toezicht 
APV = Algemene Plaatselijke Verordening 
ARBO = Arbeidsomstandigheden 
ARI = Afdelingen recherche informatie 
AS = Algemene surveillance 
ASA = Algemene surveillance met auto 
AT = Arrestatieteam 
ATL = Additionele Opleiding voor Tactisch Leidinggevenden 
ATM = Arbeidstijd management 
AVAS = Afwezigheid van alle schuld 
AVB = Aankondiging van beschikking 
AVS = Audio visuele shouldering. = via videobewaking meekijken naar het intoetsen van de pincode. 
AVLS = Automatic Vihicle Location System 
AVLS = Automatisch Voertuigenlocatiesysteem 
Awob = Algemene Wet op het Binnentreden 
AZ = Aanhouding en Zelfverdediging 
AZC = Asielzoeker centrum

terug naar boven

B
BAJO = Bureau Arrestantenverzorging en -vervoer en Justitiele ondersteuning 
BARD = Bureau auto- en rijwieldiefstal 
BARP = Besluit Algemene Rechtspositie Politie 
BAS = Bekeurings-afhandelsysteem 
BAT = Bureau arrestantentransport 
BBC = Bureau bijstand coordinatie 
BBE = Bijzondere bijstandseenheid 
BBP = Besluit Bezoldiging Politie 
BBOT = Bureau bijzondere opdrachten en taken 
BC = Berichtencentrum 
BCDO = Bureau centraal dactyloscopisch onderzoek 
BDM = Beheerdienst motorvoertuigen 
BE = betrokkene 
BEN = benadeelde 
BERT = Beschonken En Rijd Toch 
BFO = Bureau Financiele Ondersteuning 
BFR = Bureau financiele recherche 
BGO = Bijzonder Georganiseerd Overleg 
BHD = Bureau herkenningsdienst 
BIBEKO = binnen de bebouwde kom 
BIS = Bedrijven Informatie Systeem 
BIV = Bureau interne veiligheid 
BIZ = Bureau Interne Zaken 
BIZA = Ministerie binnenlandse zaken 
BM = Burgemeester 
BMA = Bureau Misdaadanalyse 
BMPF = Bureau Milieuhandhaving Politie Friesland 
BMS = Beheers- en Mandaadstatuut 
BO = Bijzondere opdracht 
BOA = Bijzondere Opsporings Ambtenaar (bv boswachter, FIOD, AID) 
BOB = Bewakings- en opsporingsbrigade 
BOB = Bewust Onbeschonken Bestuurder 
BOG = Bedrijfsopvanggroep 
BOR = Bureau Order en Registratie 
BORB = Buitengewone oproep rampenbestrijding 
BOM = Bureau opsporing minderjarigen 
BOT = Bedrijfs opvangteam 
BOVIS = BOnnen Verwerkings- en Informatie Systeem 
Bpolr = Besluit Politieregisters 
BPO = Brede PublieksOpvang 
BPS = Bedrijfs Processen Systeem 
BPZ = Basispolitiezorg 
Bra-Tra = Brand- en traangasgroep 
BSB = Brigade speciale beveiligingsopdrachten 
BTGV = Benaderingstechniek gevaarlijke verdachten 
BTO = Bureau technische ondersteuning 
BUBEKOM = Buiten Bebouwde Kom 
Buco = Buurtco÷rdinator 
BUD = Bureau uitvoerende dienst 
BUZA = Ministerie van buitenlandse zaken 
BVD = Binnenlandse veiligheidsdienst 
BVE = Budget Verdeel Eenheid 
BVO = Bureau verkeers onderzoek 
BW = Burgerlijk Wetboek 
BZK = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

terug naar boven

C
CAD = Consultatiebureau voor alcohol en drugs 
CBB = Crisis- en Conflict Beheersing 
CBR = Centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen 
CBW = Chef bijzondere wetten 
CC = Coordinatie- en/of crisiscentrum 
CCK = Calamiteiten commandokamer 
CCLD = Communicatie centrum landelijke diensten 
CIB = Centrale incidentenbehandeling 
CID = Centrale inlichtingen dienst 
CIE = Criminele Inlichtingen Eenheid 
CIP = Coorperatie Informatiemanagement Politie 
CJIB = Centraal Justitieel Incassobureau (Leeuwarden) 
CMIJ = Centrale Meldpost IJsselmeer 
CMK = Centrale meldkamer 
CMP = Capaciteitsmanagement Politie 
CMS = Content Management Systeem (Bij BI&A) ATM 
CMW = Centrale Meldpost Waddenzee 
COA = Centraal orgaan opvang asielzoekers 
COH = Commando Haakarmbak 
COME = Centrale opleiding Mobiele Eenheid 
COMPlot = Centraal opereren meldkamer plotsysteem 
CONO = Co÷rdinator Noodhulp 
COPI = Commando-plaats incident 
CORF = Commissie Ontwikkeling Recherche Functie 
CORT = Commando Rampterrein 
COZ = Chef Operationele Zaken 
CP = Centraal post 
CPA = Centrale post ambulance 
CPVC = Centrale politie verkeers commissie 
CRI(D) = Centrale Recherche Informatie (Dienst) 
CRKMAR = Centrale Recherche Koninklijke Marechaussee 
CRR = Centraal register rijbewijzen 
CRVL = Centrale radio verkeersleiding (NS) 
CRYPTO = Computergestuurde spraakvervormer 
CTPI = CoordinatieTeam Plaats Incident 
CVD = Chef van dienst 
CVI = Crimineel verleden informatiesysteem 
CVKMAR = Centrale verkeerspost Kon.Marechaussee 
CVO = Civiele verkeersondersteuning bij ongeval 
CVS = CliŰnt Volgsysteem (jeugd)

terug naar boven

D
Daco = Dagcoordinator 
DB = Districtsbureau 
DB = Dagelijks Bestuur 
DBO-tje = Doelloos Blokje Om 
DC = Districtscommandant 
DCB = Districtlijke criminaliteitsbureau 
DCMR = Dienst centraal milieubeheer Rijnmond 
DCR = Dienst Centrale Recherche 
DESP = Dienst enginering en service politie 
DGvP = Dienst Geneeskundige Verzorging Politie 
DHV = Directe Hulpverlening 
DIASP = Dienst informatie en automatisering politie 
DICP = Dienst informatie communicatiecentrum politie 
DIK = Districtelijk Informatie Knooppunt 
DIP = Dagvaarden In Persoon 
DIV = Documentaire-Informatievoorziening 
DKDB = Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging 
DKMARLV = District Koninklijke Marechaussee afd. luchtvaart 
DLHP = Dienst levende have politie 
DMT = districtelijk managementteam 
DMV = Dienst motorvoertuigen 
DNA = Desoxyribo Nuclei Acid 
DNRI = Dienst Nationale Recherche Informatie 
DPB = Dienst persoonsbeveiliging 
DR = districtsrecherche 
DRO = Dienst recherche ondersteuning 
DTCP = Dienst telecommunicatie politie 
DTOO = Dienst technologie en operationele ondersteuning 
DUO = Dienst uitvoering overige politiezaken 
DVP = Digital voice protection (krypto)

terug naar boven

E
EAvB = Electronische aankondiging van Beschikking 
EBI = Extra beveiligde inrichting 
ECB = Eeenheid Criminaliteitsbeheersing 
ECD = Economische Controledienst 
EDACS = Enhanced digital access communications system 
EDISON = Electronisch documentatie- informatiesysteem vooropsporingnetwerk 
EHD = Eerste hulpdienst 
EMA - Educatieve maatregel alcohol en verkeer 
EOC = Explosieven Opruimingscommando (Koninklijke Landmacht)

terug naar boven

F
FAP= Faculteit Algemene Politiekunde 
FAZ / FZ =Facilitaire Zaken 
FE = Functionele eenheid 
FEB = Dienst Financieel-Economische Bedrijfsvoering 
FEZ = Financieel Economische Zaken 
FIDO = (wet) Financiering Decentrale Overheden 
FIOD = Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst 
Flying Squad = Snel inzetbare ME-eenheid 
FMS = Flexibel meldkamersysteem 
FMV = Fysiek-mentale vorming 
Fon = fonetisch (zoals uitgesproken opgeschreven) 
FPU = Flexibele Pensioen Uittreding 
FROS = Foto-registratie onopvallende surveillance 
FTE = Full Time Equivalent 
FZ = Facilitaire Zaken

terug naar boven

G
GAGS = Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen 
GAIK = Geregistreerde Afgifte en Inname Kentekenplaten 
GBE = Geografische basiseenheid 
GBO = Groep bijzondere opdrachten (AVD) 
GBS = Groep basis surveillance KLPD 
GGPW = Gebiedsgebonden politiewerk 
GG en GD = Gemeentelijke geneeskundige gezondheidsdienst 
GGO = Gebiedsgebonden onderdelen 
GHOR = Geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen 
GIDS = Ge´ntegreerde Interactieve Databank voor Strategische Bedrijfsinformatie 
GIS = Geografisch Informatiesysteem (meldkamer) 
GMC = Gemeenschappelijk Meldcentrum (politie/brandweer/GGD) 
GMK = Gemeenschappelijk Meldkamer 
GMS = Ge´ntegreerd Meldkamer Systeem 
GMS = Groep motorsurveillance(AVD) 
GNK = Geneeskundige combinatie 
GNS = Groep nachtsurveillance 
GOA = Gemeentelijke Opsporings Ambtenaar 
GOS = Groep onopvallende surveillance 
GPF = Gebiedsgebonden politiefunctionaris 
GRC = Groep radarcontrolewagens 
GRS = Gemeentelijke rampenstaf 
GS = Groepssurveillance 
GSAS = Groepssurveillance autosnelwegen 
GSB: Groot Steden beleid 
GSC = Groep snelheidscontrole 
GSD = Gemeentelijke sociale dienst 
GSM = Global System Mobile Communication 
GTC = Groep technische controle 
GVAK = Gemeenschappelijke Voorziening Aanpak Kinderporno 
GVO = gerechtelijk vooronderzoek (olv rechter-commissaris) 
GVT = Gericht verkeerstoezicht 
GW = Grondwet

terug naar boven

H
HALT: Het Alternatief (voor jeugdigen) 
HAVANK = Het Automatisch Vinger Afdrukkensysteem Nederlandse Kollektie 
HB = Hoofdbureau 
HBD = Haven beveiligingsdienst 
HEISA-team = Bestrijding drugsoverlast 
HGD = Hoofd geuniformeerde dienst 
HIK-team = Handel in kinderen-team 
HIT-team = Horeca Interventie Team 
HKD = Herkenningsdienst 
HKS = Herkenningdienst systeem 
HOVD = Hoofdofficier van Dienst 
HOVJ = Hulpofficier van justitie 
HRD = Hoofd recherchedienst 
HVB = Huis van bewaring

terug naar boven

I
IAC = Informatie- en adviescentrum 
IBP = Interregionaal Bureau Personeelsvoorziening 
IBS = In bewaringstelling 
IBT = Integrale Beroepsvaardigheden Training 
ICC = Informatie- en Coordinatiecentrum politie Driebergen 
ICR = Instituut voor Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde 
ICT = Informatie & communicatietechnologie 
ID = Inlichtingendienst 
IFORA = Informatie ongevallen- en rampenbestrijding 
IFT = Interregionaal Fraude Team 
IKP = Informatie knooppunt Politie (Driebergen) 
ILM = Interim landelijk mobilofoonnet 
IM = Internationale misdadiger 
IMC = Info- en meldcentrum 
IN = Internationale netwerken 
IND = Immigratie- en Naturalisatiedienst 
INFOPOL = Politie Informatie Systeem 
INK = Instituut Nederlandse Kwaliteit 
INP = Informatiemodel Nederlandse politie 
IOM = in overleg meldkamer 
IOO = Inspectie Openbare Orde en Veiligheid 
IOT = Team Interceptie, observatie en techniek 
IP = Inspectie Politie 
IPA = International Police Association 
IPOP = Individueel Prestatie en Ontwikkelingsplan 
IRT = Interregionaal recherche team 
ISC = ICT-Service Cooperatietie politie justitie en veiligheid 
ISP = Intensivering samenwerking Politie 
ITIL = Information Technology Infrastructure Library 
ITO = Informatie- en Communicatietechnologie Organisatie 
IVD = Inspecteur van dienst 
IVZ = Integrale Veiligheidszorg

terug naar boven

J
JZZ = Jeugd-en Zedenzaken 
JZ/H = Jeugd- en zedenzaken/hulpverlening

terug naar boven

K
KB = korpsbeheerder (=burgemeester gemeente 's-Hertogenbosch) 
KBB = Korpsbeheerdersberaad 
KC = Kleine criminaliteit 
KCGS = Korps controleurs gevaarlijke stoffen 
KICKS = Kennis Informatie en Communicatie Kring 
KL = korpsleiding 
KLO = Korpsleidingoverleg 
KLPD = Korps landelijke politiediensten 
KM = Koninklijke marine 
KMA = Koninklijke militaire academie 
KMAR = Koninklijke Marechaussee 
KMC = Korps mobiele colonnes 
KMT = Korpsmanagementteam 
KNAC = Koninklijke nederlandse automobiel club 
KNBRD = Koninklijke Nederlandse Bond Redden Drenkelingen 
KNMI = Koninklijke nederlandse meteorologisch instituut 
KNRM = Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij 
KNWU = Koninklijke nederlandse wielrijders unie 
KOMA = Koninklijke marechaussee 
KSA = Kleine Surveillance Auto 
KTO = Klanttevredenheidsonderzoek 
KTS = Korte termijn Schengen 
KWC = Kustwacht Centrum

terug naar boven

L
LA (Lima Alfa) = Loos Alarm 
LAK = Landelijk assistentiekanaal 
LBT = Landelijk bijstandsgroep terreurbestrijding 
LCC = Landelijk communicatie centrum 
LCT = Landelijk coordinatie-team 
LID = Landelijke inspectiedienst dierenbescherming 
LIST = Landelijke Informatie Systemen 
LLO = Leergang Leidinggevende Operationeel niveau 
LME = Landelijke mobiele eenheid 
LN = Landelijk net 
LOEP = Landelijk overleg emancipatie politie 
LOTT = Landelijke organisatie trauma-teams 
LPD = Leider plaats delict 
LPK = Landelijk Politie Kanaal (38-H) 
LRT = Landelijk Recherche Team 
LTP = Landelijk telefoonnummer politie (0900-8844) 
LTSP = Landelijk team scherpschutters politie 
LUPO = Luchthavenpolitie 
LVBT = Landelijk verkeers bijstandsteam

terug naar boven

M
Marap = Management Rapportage 
MARPOL = Maritieme Pollution (zeeschip/milieu-overtreding) 
MAV = Meldpunt Asociaal Verkeersgedrag (Horkenlijn) 
MB = Motor brigade 
MBF = Mobilofoon 
MBT = Milieu bijstandsteam 
MCL = Medisch Centrum Leeuwarden 
MCU = Mobiele communicatieunit 
MD = Management Development 
MDT = Mobiele dataterminal, boordcomputer surveillance-auto 
ME = Mobiele Eenheid 
MEOC = Mobiele eenheid, opvangcentrum 
MHHT = Milieu handhavingsteam 
MIC = Meld- en Informatie Centrum 
MID = Militaire inlichtingendienst 
MIOT = Milieuinspectie- en opsporingsteam 
MLD = Marine luchtvaartdienst 
MMT = Mobiel medisch team 
MO = Materiele ondersteuning 
MOB = met onbekende bestemming vertrokken 
MOT = Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 
MP = Militaire politie 
MRF = Milieu Rechercheteam Friesland 
MTO = Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
MTOD = Managementteam Ondersteunende Diensten 
MVBZK = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
MPO = Meetplanorganisatie 
MRB = Dienst motorrijtuigenbelasting 
MUH = Medische urgentie helicopter

A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| | X| | Y| | Z

terug naar boven

N
NAO = Noordelijk Afstemmingsoverleg C2000 
NCC = Nationaal Co÷rdinatie Centrum 
NCIPS = Nederlands Centrum voor Interregionale Politiesamenwerking 
NFC = Nederlands frequentiecommissie 
NFI = Nederlands Forensisch Instituut (voorheen het GL) 
Nibra = Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding 
NIK = Nationaal Informatie Knooppunt 
NKP = Nederlands Kwaliteitmodel Politie 
NMI = Nederlands Meetinstituut (voorheen IJkwezen) 
NMR = Nationaal Meetnet Radioactiviteit 
NN = anoniem (letterlijk : nomen nescio, ik weet de naam niet of non nominandus : niet te noemen.) 
NPA = Nederlandse Politieacademie 
NPB = Nederlandse Politiebond 
NPI = Nederlands Politieinstituut 
NRI = Nationaal recherche-informatie 
NS = Nederlandse spoorwegen 
NSIS = Nationaal Schengen Informatiesysteem 
NSO = Netwerk service organisatie 
NVVA = Nederlands Vereniging van Assuradeuren 
NVD = Nederlandse veiligheidsdienst

terug naar boven

O
O&I = Organisatieontwikkeling & Informatiemanagement 
O&V = Opleiding & Vorming 
OA = Opsporingsambtenaar 
OAO MF = Operationeel Afstemmingsoverleg Meldkamer Fryslan 
OAT = Opsporing, aanhouding en terugbezorging 
OAV = Opsporing, aanhouding en voorgeleiding 
OBM = Ontzegging besturen van motorvoertuigen (incl. bromfiets) 
OC = Onderdeelscommissie 
OC = Onderzoekscentrum (asielzoekers) 
OC = Operationele coordinator 
OCKMAR = Opleidingscentrum Kon. marechaussee 
OD = Onbekende dader 
OGS = Optische en geluidssignalen 
OGS-team = Ongeval Gevaarlijke Stoffenteam (gaspakkenteam) 
OH = onherroepelijk 
OL = Operationeel Leider 
OLL = Operationele Leergang Leidinggevenden 
OLN = Openbaar landelijk net 
OM = Openbaar ministerie 
OMP = Ordenings Methodiek Processen 
OMT = Operationeel Managementteam 
ONTSV = om niet te spreken van... 
OOB = Onderafdeling opsporing en bijstand 
OO&V = Openbare Orde en Veiligheid 
OPS = Opsporingssysteem 
OR = Opsporingsregister 
OR = Ondernemingsraad 
OS = Overkoepelende surveillance 
Oscar = roepnaam hondengeleiders tijdens ME-inzet 
OT = Observatie Team 
OV = Openbaar vervoer 
OVD = Officier van dienst, brandweer 
OVDG = Officier van Dienst Geneeskundig 
OVDP = Officier van Dienst Politie 
OVJ = Officier van Justitie 
OVP = Opsporen verblijfplaats 
OVP = Onverdacht persoon

terug naar boven

P
P&O = Personeel en Opleidingen 
PA = Personenauto 
PA = Politie-assistentie 
PA(G)O = Periodiek arbeidskundig (geneeskundig) onderzoek 
PAC =particuliere alarmcentrale 
PAPOS = Parketpolitiesysteem 
PAVLOV = Probleemgerichte aanpak Veiligheid en Leefbaarheid 
PBM = Persoonlijke beschermingsmiddelen 
PC = Persoonscontrole 
PCC = Provinciaal coordinatiecentrum 
PCOO = Planning Control Onderzoek en Ontwikkeling 
PCS = Planning- en controlesysteem 
PD = Plaats delict 
PG = Procureur-generaal (staat aanhoofd van ressort/OM) 
PI = Penitentiaire inrichting 
PID = Politie informatiedienst 
PIN = Politie Intranet Nederland 
PIOV = Politie-instituut voor openbare orde en veiligheid 
PIOG = Politie-instituut voor orde en gevaarsbeheersing 
PIP = Politie Innovatie Prijs 
PIT = Politieinfiltratieteam 
PIVM = Politie Instituut Verkeer en Milieu 
PLD = Politie luchtvaartdienst 
PM = Personeels Management 
PMA = PersoneelsManagementAdviseur 
PMP: Training professioneel Verhoor (?) 
PODACS = Politie data communicatiesysteem 
POMB = Primaire opleiding medewerkers basispolitie 
PORTO = Portofoon 
POS: Personeelsontwikkelingssysteem 
PPOI = Praktisch Politieel Ongevallen Inzicht. 
POWER: Periodiek Overleg Werk en Resultaten 
PPS: publiek-private samenwerking 
PRA: post- en registratiesysteem 
PS = Project-surveillance 
PSC : Politie Service Centrum 
PSO = Project-surveillance-opvang 
PuFu: publieksfunctionaris 
PTD = Politie technische dienst 
PV = Procesverbaal 
PVD = Politie verbindingsdienst 
PVI = Politie verkeersinstituut 
PWS : Provinciale Waterstaat 
PZ = Personeelszaken

terug naar boven

R
RA = Recherche assistentie 
RAC = Regionale alarmcentrale, brandweer 
RAG = Recherche assistentiegroep 
RASA = Recherche assistentie surveillance-auto 
RBC = Regionaal bureau criminaliteitspreventie 
RBS = Recherchebasissysteem 
RBT = Regionaal bijstandteam 
RC = Rechter-commissaris 
RC = Regionaal college (van burgemeesters, hoofdofficier en korpschef) 
RCC = Regionaal Commando Centrum 
RCC = Regionaal Co÷rdinatie Centrum 
RCC = Regionaal Co÷rdinatie Centrum 
RCIE = Regionale Criminele Inlichtingen Eenheid 
RCK = Recherche commandokamer 
RCT = Roof coordinatieteam 
RCVD = Regionaal Commandant van Dienst 
RDR = Rijksdienst voor radiocommunicatie 
RDW = Rijksdienst wegverkeer 
RIT = Rampen Identificatie Team 
RECON = Reconstructieteam voor aanrijdingen 
RGO = Regionaal Georganiseerd Overleg (vakbonden) 
RHD = Rijkshavendienst 
RI&E of RIE = Risico-inventarisatie & evaluatie 
RID = Regionale Inlichtingendienst 
RIK = Regionaal Informatieknooppunt 
RIPO = Rivierpolitie 
RIT = Rampen identificatieteam 
RKK = Rode kruis korps 
RLD = Rijksluchtvaartdienst 
RMC = Regionaal meldcentrum politie 
RMT = Regionaal Managementteam 
RMO = Regionale motorondersteuning 
RMT = Regionaal managementteam 
RO = Recherche onderzoeken 
ROA = Regeling opvang asielzoekers 
ROC = Regionaal operationeel centrum bij calamiteiten 
ROGS = Regionale ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen 
ROOZ = Regionale operationele ondersteunende zaken 
ROT = Regionaal operationeel team bij calamiteiten 
RRC = Regionaal recherche-commando 
RS = Radio stilte 
RTU = Regionale technische uitvoering 
RVB = Rijksverkeersbrigade 
RVD = Rijks voorlichtingsdienst 
RvH = Raad van Hoofdcommissarissen 
RvdK = Raad van de Kinderbescherming 
RVI = Rijksverkeersinspectie 
RVP = Rivierpolitie 
RVV = Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 
RWS = Rijkswaterstaat

terug naar boven

S
SAMIJ = Samenwerkingovereenkomst IJsselmeer 
SAOP = Subsidiecommissie Arbeidsmarkt- en Opleidingsprojecten Politie 
SAS = Surveillance autosnelwegen (AVD) 
SCS = Scheepvaart controle systeem 
SDA = stelselmatige daders aanpak 
SFOB = Samenwerking forensisch onderzoek bomexplosies 
SGO = Staf Grootschalig Optreden ('rampenstaf') 
SI = Scheepvaart-inspectie 
SIGMA = Snel inzetbare groep medische assistentie 
SKB = Secretaris korpsbeheerder 
SKL = Secretaris korpsleiding 
SMS = Short Message Service 
SOW = Samenwerkingsovereenkomst Ongevalsbestrijding Waddenzee 
SPA = Staat van politie-alarm 
SPOPO = Spoorwegpolitie 
Sr = Wetboek van Strafrecht 
STO = Sectie Technische Ondersteuning (DCR) 
STOP = alternatieve straffen voor jeugdigen onder 12 jaar (12-minners) 
STRABIS = Strafrecht Boete Incassosysteem 
Sv = Wetboek van Strafvordering 
SWAB = Samen werken aan bereikbaarheid (spitsteams) 
S.W.A.T = Special Weapons And Tactics (Amerikaanse Arrestatieteams)

terug naar boven

T
'taco' = taakaccenthouder (in de teams) 
TAS = Tankautospuit 
TAWA = Tankwagen 
TB = Ter beschikking 
TD = Technische dienst 
TELERAIL = Internationale treinmobilofoon 
TGO = Team Grootschalig Optreden 
TIC = Traffic (verkeers) informatiecentrum 
TMC = Transport- en milieucontrole 
TNV = Tijdelijke noodvoorziening (opvang asielzoekers) 
TO = Technisch onderzoek 
TOBIAS = Totale Bekeuring Invoer en Afhandelings Systeem 
TOD = Technische ongevallendienst 
TOHD = Technische opsporings- en herkenningsdienst 
TOR = Tijdelijke Ouderenregeling 
TP = Ter plaatse 
TPW = Technische patrouillewagen 
TR = Technische recherche 
TRIS = Technische Recherche Informatiesysteem 
TTO = Technische en tactische ondersteuning 
TVA = Technische verkeersassistentie 
TVO = Technische verkeersondersteuning 
TW = Telefoonwacht

terug naar boven

U
UCK = Uniformdienst commandokamer 
USD = Unit Synthetische Drugs (Eindhoven) 
UTBT = Unit Terrorismebestrijding en Bijzondere Taken

terug naar boven

V
VVS = vervangende straf 
VMWN = Geen visum zonder machtiging visadienst nederland 

terug naar boven

W
WA = Waarschuwingsadres (sleutelhouder) 
WAM = Wettelijke aansprakelijkheid motorvoertuigen 
WAP = Wide Area Protocol 
WAV = Wet Arbeid Vreemdelingen 
WBP = Wet Bescherming Persoonsgegevens 
WCDT = Wachtcommandant 
WED = Wet op de Economische Delicten 
Wet PolR = Wet op de Politieregisters 
WG = Werkgroep 
WGP = Werkgezondheidsproject 
WID = Wet op de Identificatieplicht 
WIP = Woninginbraken preventie 
WM = Wet Milieubeheer 
WOB = Wet Openbaarheid van Bestuur 
WODC = Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (Ministerie van Justitie) 
WOR = Wet op de Ondernemingsraden 
WPR = Wet persoonsregistratie 
WRM = Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 
WSR = Wegsleepregeling 
WVD = Waarschuwing- en verkenningsdienst 
WVDdesk = Waarschuwings- en Verkenningsdeskundige 
WVO = Wet verontreiniging oppervlaktewater 
WvSr = Wetboek van Strafrecht 
WvSv = Wetboek van Strafvordering 
WVTTK = Wat verder ter tafel komt 
WVW = Wegenverkeerswet 
WWK = Woonwagenkamp 
WWM = Wet Wapens en Munitie

terug naar boven

X
X-POL = Landelijk systeem proces verbaal

terug naar boven

Y

terug naar boven

ZZ
ZIB = Zeer intensieve behandeling 
ZWACRI = Zware criminaliteit 
ZVWOP = zonder vaste woon- of verblijfplaats

terug naar boven